O Nama

Investitori, partneri i udruge

Investitori

Naši su investitori državna poduzeća i poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, privatna društva i pojedinci.

Lista većih investitora: 

Partneri

Na složenim projektima nastupamo u konzorciju s partnerima, bilo kao vodeći ili prateći član konzorcija.

Lista konzorcijskih partnera: 

 

 Udruge

Članovi smo više domaćih i stranih stručnih udruga, u čijem radu sudjelujemo kroz stručne skupove i objavljivanje radova.

Lista udruga: